Så funkar det

 

Hur funkar det egentligen i tvättbåset?

Här går vi igenom de olika stegen för att tvätta bilen. Följ våra tips och trix för att få bilen att glimra lite extra. Det är enkelt att tvätta bilen hos Glimra.

 Det komplexa reningssystemet

Varje tvättbås är kopplat till brunnssystemet som renar det använda vattnet från olja, metaller och organiska ämnen. Reningsprocessen bygger på att spillvattnets beståndsdelar har olika densitet och renas steg för steg i olika brunnar.